घरी बसून व्यवसाय कोणता करावा ? 2022

घरी बसून व्यवसाय

मित्रांनो, बऱ्याच लोकांना असे वाटते की घरी बसून व्यवसाय करने खुप अवघड आहे पण अस नाहीये. आज तुम्ही घरी बसून चांगला Business करू शकता आणि खुप पैसे सुद्धा कमवू शकतात.

मित्रांनो, आज व्यवसाय म्हणा किंवा नौकरी, प्रत्येक क्षेत्रातच प्रतिस्पर्धा खुप जास्त वाढली आहे. तरी त्यातल्या त्यात नौकरी पेक्षा व्यवसायात लोकांना भविष्यातील जास्तं संभावना दिसत आहेत. तर खुपसे उच्च शिक्षण घेतलेले लोकं सुद्धा नौकरीच्या नादात न लागता, सरळ व्यवसाया कडे वळताय.

घरी बसून व्यवसाय

मित्रांनो, तुम्हाला ही जर का तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर साहजिकच काही प्रश्न तुमच्या मनात असतीलच. स्वतः चा व्यवसाय कसा सुरु करायचा, व्यवसाय कोणता करावा, किंवा घरी करता येणारे व्यवसाय कोणते असु शकतात इत्यादी अनेक प्रश्न तुम्हालाही नक्कीच पडत असतील. त्यात जर तुम्ही गावात रहात असाल तर आणखी एक प्रश्न की तुम्हाला गावात राहुन सुद्धा व्यवसाय करता येईल का?

मित्रांनो, व्यवसाय जर का आपल्या मनासारखा असेल आणि त्यातही जर तो घरबसल्या करता येणं शक्य असेल तर, त्या पेक्षा चांगली गोष्ट आणखी काय असेल. 

मित्रांनो, गावात राहुन जर का तुम्हाला तुमचा स्वत: चा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर तुम्ही आरामात सुरू करु शकतात कारण आज आपली गावं सुद्धा चांगलीच develope झालेली आहेत.

तर चांगला व्यवसाय फक्त शहरातच राहुन करता येतो असं नाही तर गावात राहुन सुद्धा आपण व्यवसाय करु शकतो. मुख्य म्हणजे महिला असो किंवा पुरुष दोघेही हे व्यवसाय सहज रित्या करु शकतात. कारण आज कोणतंच क्षेत्र महिला किंवा पुरुष ह्या बंधनात अडकलेलं नाही आहे. 

तर मित्रांनो, आजच्या ह्या article  मध्ये आपण पाहणार आहोत, काही असे व्यवसाय जे तुम्हाला गावात राहुन सुद्धा करता येतील, शिवाय हे ही पाहुया की तुम्हाला जर का तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर त्या करता तुम्हाला कोणते व्यवसाय करता येतील.

काही व्यवसाय असे आहेत जे सरळ, सोपे आणि घरी करता येतील आणि काही व्यवसाय करायला मात्र proper training ची गरज लागतेच. चला तर मग सुरू करुया.

1. खानावळ किंवा स्वतः चं छोटंसं घरगुती रेस्टॉरंट

मित्रांनो, आज बरेच लोकं असे आहेत जे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपलं गाव आणि घर सोडून दुसऱ्या ठिकाणी कामा साठी जातात, विद्यार्थी म्हणून शिकायला जातात किंवा नौकरीच्या शोधात जातात आणि एकटे राहतात.

शिवाय अन्य काही कारणांमुळे जर का जेवण बनवणं शक्य नसेल तर अशे लोक नेहमी घरगुती जेवणाच्या शोधात असतात कारण हॉटेलचं तेच ते एक सारख्या चवीचं जेवण स्वास्थ्य आणि पॉकेट दोन्ही दृष्टीने परवडण्यासारखे नसते. तर तुम्ही तुमचं स्वतः चं एक जेवणाचं घरगुती खानावळ व्यवसाय सुद्धा उघडू शकता.

आणि त्याच बरोबर टिफिन सेंटर पण सुरू करु शकतात.  त्या साठी तुम्हाला गैस, काही मोठी भांडी, जेवायची भांडी, पेकिंग मटेरियल आणि इतर सामग्री ची गरज असते. तुम्हाला तुमच्या घरच्या kitchen पासुनच सुरु करता येणारा व्यवसाय आहे हा, फक्त थोडीशी ट्रेनिंग आणि थोडं भांडवल म्हणजे investment ची गरज आहे.

खानावळ हा व्यवसाय अगदी उत्तम आहे, भरपूर income सुद्धा आहे पण मेहनत सुद्धा तेवढीच आहे. तुम्हाला नेहमी सतर्क राहून लोकांच्या आरोग्य आणि hygiene चं सुद्धा फार लक्षं ठेवावं लागेल. कोणत्याही प्रकारची लापरवाही इथे चालत नाही. पण एकदा सवय आणि नाव झालं की मग सगळं छान जमतं.

2. Cake/ bakery items आणि chocolate

मित्रांनो, आज bakery ह्या क्षेत्रात सुद्धा भरपूर संभावना उद्भवलेल्या आहेत. आज cake फक्त, birthday लाच नाही तर, कधीही आणि कोणत्या ही function ला किंवा असच खाण्याची पद्धत आहे. तसेच chocolate सुद्धा लोकांना खूप आवडतात. 

Cake, pastry, chocolate च्या रुपात, gift द्यायला आणि घ्यायला लोकांना खुप आवडतं कारण आजकल इतक्या variety चे chocolate आणि बेकरी आइटम्स बनतात की तुम्ही कल्पना सुद्धा नाही करु शकत. आणि ते ही homemade. तर तुम्ही पण थोडीशी training घेऊन, तुमचं स्वतः चं homemade cake/ chocolate चा व्यवसाय उघडू शकता.

3. पापड, लोणची, चिप्स, मसाले आणि फराळाचे पदार्थ

मित्रांनो, आजकाल फार कमी लोकं घरी पापड लोणची किंवा इतर पदार्थ बनवतात, आजकालच्या busy lifestyle मध्ये, घरी हे सगळं करायला वेळ नसतो तर लोकं हे सगळं सरळ readymade विकत घेतात.

तर तुम्हाला जर जमत असेल तर तुम्ही थोडी मशीनरी घेऊन, ह्या क्षेत्रात तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करु शकतात. हा एकदम सोपा व्यवसाय आहे. ह्याच बरोबर, मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबण इत्यादी वस्तू बनवून विकू शकतात.

Also Read:

घरी बसून पॅकिंग चे काम करून RS.30000 रुपए महिना कमवा

Homemade Business ideas in Marathi। घरी करता येणारे व्यवसाय

4. Boutique/ tailoring

मित्रांनो, तुम्हाला जर का शिवण कामात interest असेल आणि तुम्ही tailoring ची training घेतली असेल तर तुम्ही घरातल्या घरात किंवा अगदी लहान जागेत सुद्धा आपलं एक बुटीक उघडू शकता.

आजकाल, गाव असो किंवा शहर, कोणत्या ही function साठी designer कपडे घालायचं trend सुरू झालं आहे. तर तुम्हाला सुद्धा आपलं बुटीक सुरू करुन व्यवसाय करता येईल.

5. Salon

हो मित्रांनो, तुम्ही तुमचे स्वतः चे salon घरच्या घरी उघडू शकता. आज सौंदर्य क्षेत्रात, खुप मोठा boom आला आहे आणि रोज नवीन नवीन प्रयोग सुद्धा होत आहेत. आज parlour हे शब्द फक्त महिलांसाठी मर्यादित नाही आहे तर मोठ्या प्रमाणात पुरुष सुद्धा parlour मध्ये जातात. 

कमीतकमी जागेत सुरू करता येणारा हा व्यवसाय आहे, पण काही अत्यावश्यक गोष्टी तुमच्या कडे असणं गरजेचं आहे. जे एका parlour किंवा salon मध्ये असतात. शिवाय तुम्हाला proper training पण घ्यावी लागणार आहे. पण एकदा जम बसला की तुम्हाला ह्या क्षेत्रात खूप पैसे कमवता येतील.

6. कपड्यांचा आणि इतर वस्तुंचा व्यवसाय

मित्रांनो, तुम्ही तुमचा स्वतःचा कपड्यांचा व्यवसाय सुरू करु शकतात. तुम्ही विविध प्रकारचे कपडे wholesale rate मध्ये आणुन विकू शकतात. त्या कपड्यांमध्ये मुख्यतः लहान मुलांचे कपडे, undergarments, napkins इत्यादी तुम्ही विकू शकतात.

ह्या शिवाय, cosmetic, plastic च्या वस्तू, artificial jewellery, स्वेटर इत्यादी सुद्धा विकू शकतात. गावाकडे हे व्यवसाय खुप चालतात म्हणून यांना गावाकडचे व्यवसाय म्हंटले जातात.

7. Mobile shop

मित्रांनो, आज प्रत्येक माणूस mobile वापरतो, mobile शी related असे खुप कामं आहेत, जे तुम्हाला करता येतील. आणि ह्या कामात पण चांगलीच income होऊ शकते.

Mobile recharge, नवीन SIM card/ connection देणें, एखाद्या कंपनीला ग्राहक करुन देणे, आणि त्याच बरोबर विविध mobile accessories जसं mobile cover, headphones, chargers इत्यादीच एक छोटंसं दुकान काढू शकतात.

8. फळं आणि भाज्या

हो मित्रांनो, आजकाल organic food खायचा लोकांनी नवा आणि चांगला trend सुरू केला आहे कारण chemical चे भरमसाठ वापर केलेल्या भाज्या आणि फळे खाणं आरोग्याच्या दृष्टीने बिलकुल चांगले नाही आहे.

तर तुमच्या कडे जर का अशी जागा असेल जिथे तुम्हाला organic रुपाने फळं आणि भाज्या उगवता येतील तर तुम्ही सुद्धा आपल्या घरात छोटंसं farm सारखं करुन त्यात भाज्या आणि फळं उगवू शकतात आणि त्या विकू शकतात. हा ही घरबसल्या व्यवसाय करायचा छान पर्याय आहे.

Also Read:

महिला गृह उद्योग |How to Start Mahila Gruh Udhyog in Marathi

18 फायदेशीर Business ideas in Marathi

व्यवसाय मार्गदर्शन मराठी

Conclusion:

तर मित्रांनो, तुम्हाला हे आर्टिकल घर बसून व्यवसाय चांगले वाटले असेल तर ह्याला शेयर नक्की करा.

धन्यवाद ! 

घर बसल्या काम पाहिजे 2022 ( Rs.1500 रोज कमवा)

Ghar baslya kam Pahije

मित्रांनो जर तुम्हाला पण ghar baslya kam pahije आहे, तर आज आम्ही तुम्हाला असे काही business किंवा काम सांगणार आहे जे तुम्ही घरी बसून करू शकतात आणि चांगले पैसे ही कमावू शकतात.

मित्रांनो, आज चा हा online चा युग आहे आज आपल्याला,आपल्या सुविधेची प्रत्येक गोष्ट online available आहे. सकाळच्या चहा साठी लागणार्या साहित्यापासून तर किराणा, कपडे, आणि अश्या अनेक दैनंदिन जीवनात महत्त्वाच्या वस्तूंची खरेदी आपण online करु शकतो.

शिवाय, सगळे bills भरणं, बैंकेची सर्व कामां सारखी आणखी ही किती तरी महत्त्वाची कामं जर का आपल्याला घरी बसल्या करता येत असतील, तर आपण आपला स्वतः चा घरी बसून व्यवसाय का नाही करु शकत.

घरबसल्या काम कसं करावं

मित्रांनो, घरी बसल्या काम करायचं असेल तर अनेक options आहेत. पण तुम्ही त्यातून तुम्हाला ज्यात interest आहे तोच व्यवसाय निवडावा हे सत्य आहे. पण अपवाद स्वरूप, कधी कधी तुम्हाला trend मध्ये असणारा आणि तुमच्या सर्व परिस्थितीला साजेशा असा Business ही करावा लागू शकतो.

पण तुम्हाला मुळात जर का व्यवसायात interest आहे, आणी तुम्ही मेहनती आणि जिद्दी आहात तर तुम्हाला हळूहळू ह्यातही नक्कीच यश मिळेल. सांगायचा उद्देश असा आहे की घरबसल्या business म्हणटलं की तुम्हाला प्रत्येक प्रकारच्या कामा साठी तैयार रहावं लागतं. 

काही कामां मध्ये मात्र तुमचं interest असणं गरजेचं असतं. शिवाय काही कामांसाठी basic education किंवा training ची गरज असते. तर मित्रांनो, चला तर मग आपण पाहुयात की घरबसल्या करता येणारे व्यवसाय किंवा काम कोणते आहेत आणि त्यासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत.

घर बसल्या काम पाहिजे

हो मित्रांनो, हे खरं आहे. आज घरी बसल्या जर एवढं काही संभव आहे तर स्वतः चा Business तर नक्कीच संभव आहे. मित्रांनो, आजच्या काळात स्वरोजगार करणार्या लोकांची संख्या फार वाढली आहे.

मोठ्या शहरांमध्ये तर आता ह्याचा प्रमाण फार वाढला आहे. कारण घरा बाहेर पडुन traffic मध्ये अडकायचं आणि मग boss चे बोलणें सुद्धा ऐकायचे. त्या पेक्षा लोकांचा स्वतः च आपले boss स्वतः बनायचा विचार वाढला आहे.

खूपशा companies आता स्वताहून लोकांना घरबसल्या काम करायला सांगत आहेत, कारण अश्याने त्यांचा फार मोठा खर्च वाचतो. कंपनीचे लोकं तुम्हाला घरबसल्या काम आणून देतात आणि घेऊन सुद्धा जातात.

कोणत्या ही वयाच्या व्यक्तींना घरबसल्या काम करणं अगदी शक्य आहे. शिवाय, काही कामांसाठी तर फक्त basic education च गरजेचं असतं. स्त्री असो किंवा पुरुष दोघेही घरबसल्या काम करु शकतात.

आजकाल कोणाची अशी इच्छा नसेल कि त्याला सुद्धा, घरबसल्या आपल्या हिशोबाने आणि आपल्या सुविधा नुसार काम करुन पैसे कमावता आले पाहिजे. पण हे कसं संभव होऊ शकते? तर कसं हा प्रश्न जर का तुम्हाला ही पडला असेल तर तुम्ही हा article पूर्ण वाचा, तुम्हाला तुमच्या अश्याच अनेक प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच भेटतील.

1. Food business

मित्रांनो, आजकाल सगळ्यात जास्तं चालणारा Business म्हणजे food business. त्यात, catering services, snacks , baking items, Tiffin services, खानावळ इत्यादी तुम्ही विभिन्न प्रकारे हा व्यवसाय करु शकतात. 

तुम्ही लहान लहान parties सुद्धा arrange करु शकतात. हा business कोणत्याही सीजन मध्ये चालणारा business आहे. तुम्ही घरी बसून पूर्ण business मैनेज करू शकतात.

2. Packing चे काम

घरी बसल्या तुम्ही  packing चे काम करु शकतात. खुपश्या कंपन्या, आपल्या products packing करवून घेतात, आणि त्यांच्यासाठी तुम्हाला आवश्यक सामान देतात तुम्हाला वेळेत त्यांना काम पूर्ण करुन द्यावं लागतं.

Companies तुम्हाला घरपोच सामान आणुन देतात आणि घेऊन सुद्धा जातात. या शिवाय तुम्ही gift packing चे काम सुध्हा करू शकतात. आज बरेच लोग घरी बसून packing चे काम करून चांगले पैसे कमावत आहे. म्हणूनच हे एक उत्तम gharguti kam in marathi आहे.

Also Read:

घरी बसून पॅकिंग चे काम करून RS.30000 रुपए महिना कमवा

Online घर बसल्या Job करा आणि पैसे कमवा

3. Freelance writer/ content writer

मित्रांनो, तुमचा interest जर का लिखाण काम करण्यात आहे आणि तुम्ही छान लिखाण करु शकतात तर तुम्हाला ह्याच क्षेत्रात सुद्धा पैसे कमवता येतील. तुम्ही घर बसल्या, as a freelance content writer बनुन सुद्धा काम करु शकतात आणि पैसे कमवू शकतात.

तुम्ही as a blogger किंवा दुसऱ्या website वर articles सुद्धा लिहून पैसे कमवू शकतात. सुरुवातीला तुम्हाला कमी पैसे भेटतील पण जसा जसा तुमचा experience वाढेल तसे तुमचे पैसे ही वाढतील.

तुम्ही स्टार्टिंग ला Facebook वरील वेगवेगळ Content writing groups ज्वाइन करू शकतात. जिथे तुम्हाला राइटिंग चा जॉब भेटेल. त्यानंतर तुम्ही Fiverr किंवा freelancing वेबसाइट वर अकाउंट बनावुन तिथुन ही काम घेऊ शकतात.

4. Hobby

मित्रांनो, तुमची hobby, तुमच्या अंगी असलेलं एखादं गुण किंवा तुमच्यातील विशेषता सुद्धा तुम्हाला पैसे कमवायला मदद करु शकते. जसं एखाद्या कलेची आवड असेल तर त्यात योग्य प्रशिक्षण घेऊन तुम्ही तुमच्या स्वतःचे classes घेऊ शकतात. किंवा तुम्ही freelancer म्हणुन सुद्धा काम करू शकतात.

5. Tution or Nursery

तुम्हाला जर teaching ची आवड असेल आणि तुम्ही एखाद्या विषयाचे expert असाल तर तुम्ही घरबसल्या Tution घेऊ शकतात. शिवाय  लहान मुलां साठी nursery पण उघडू शकता.

6. Beauty Salon

मित्रांनो, तुम्ही तुमचं स्वतः चं beauty salons सुद्धा काढू शकतात. ह्या क्षेत्राशी संबंधीत अनेक लोकं, स्त्री असो किंवा पुरुष दोघेही beauty क्षेत्रात आज भरपूर नाव आणि पैसा कमावता आहेत. Makeup artist, hair stylists, nail artist बनुन तुम्ही सुद्धा पैसे कमवू शकतात ते ही घरबसल्या.

तुमच्या घरात लहानशा जागेत सुद्धा तुमचं काम सुरू करु शकतात. शिवाय जर का तुम्हाला, शिवण कामात रस असेल आणि विविध प्रकारच्या एम्ब्रायडरी वगैरे तुम्हाला छान जमत असेल तर तुम्ही एक छोटंसं boutique पण काढु शकतात.

7. Education

मित्रांनो, तुम्ही कोणत्या ही क्षेत्रात तुमचं education पूर्ण केलं असेल तरीही आज काही अपवाद वगळता प्रत्येक क्षेत्रात घरबसल्या काम मिळतं. Accountancy शी related work करणं, plans आणि नक्शे तैयार करणं, data entry करणं, teaching / turions  इत्यादी अनेक कामं तुम्हाला करता येतील.

Also Read:

हॉटेल Business कसा करावा 2022

Homemade Business ideas in Marathi। घरी करता येणारे व्यवसाय

महिला गृह उद्योग | How to Start Mahila Gruh Udhyog in Marathi

Conclusion:

तर बघीतलं मित्रांनो, घरबसल्या तुम्हाला किती प्रकारे घरबसल्या कामं करता येतात. हे तर मात्र काही असे उदाहरणं आहे ज्यात तुम्हाला कोणत्या ही प्रकारच्या भांडवल ची गरज नाही आहे किंवा तुम्हाला अत्यंत कमी प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतील.

मित्रांनो असे अनेक व्यवसाय आहेत, तुम्हाला फक्त शोधायची गरज आहे. स्वतः शी प्रामाणिक राहून, जिद्द आणि चिकाटीने, मेहनत घ्यावी आणि पुढे वाटचाल करावी.

मित्रांनो, तुम्हाला जर आमचे हे आर्टिकल ghar baslya kam pahije आवडले असेल तर ह्याला जास्तीत जास्त share नक्की करा.

धन्यवाद !